Återvinning av mineralull

Återvinning istället för deponering

Sedan starten har ReTec Miljø utvecklat och sålt produkter till återvinningsindustrin. Senast har en kund i Skandinavien köpt en ReTec Mineralullåtervinning, en maskin som enligt namnet kan processa mineralull till återvinning.

Från deponi

Begagnade isolerande material av antingen stenull eller glasull har tidigare hamnat på deponi och bland annat i Danmark har ögonen öppnats för möjligheten att återvinna materialet. ReTec sålde den första mineralullsmaskinen till en kund i Danmark, och sedan dess har flera öppnat ögonen för vad maskinen kan åstadkomma.

Enkel process

Processen är relativt enkel. Materialet matas in i maskinen. Från rivningsföretag, återvinningsplatser och nybyggnation kan isoleringsmaterialet innehålla föroreningar som spikar, skruvar, trä och annat material. Allt pressas genom maskinens första del och i den andra delen sorteras mineralull. Mineralullens volym reduceras upp till 20 gånger och siktas genom sållet. Slutprodukten kan återvinnas för produktion av ny mineralull eller andra ändamål. Processens kapacitet är minst 5 ton per timme, beroende på önskad slutprodukt.

Återvinning och gröna lösningar

Jan Frydkjær Pedersen, försäljningskonsult export, som har sålt denna anläggning till en kund, har följt de olika stadierna i tillverkningsprocessen noga. ”Min kund har en affärsidé där det är möjligt att återvinna mineralull för en mängd olika syften. Jag tycker att det är fantastiskt att flera länder och företag intresserar sig för att behöva återvinna material som tidigare deponerades. Den största fördelen med mineralullsåtervinnaren är att det i ett steg lyckas producera en återvinningsbar slutprodukt. Jag vet att andra potentiella kunder försöker hitta lösningar som kan kräva flera processteg och därmed mer energi för att uppnå samma resultat. Jag hoppas att fler kommer att inse de möjligheter ReTec kan erbjuda, säger Jan och fortsätter:

”Mineralull tenderar att orsaka hårt slitage. Naturligtvis har detta tagits med i designen, så utbytet av slitdelar är enkelt och snabbt. Maskinen är extremt effektiv och har en mängd inställningsalternativ så att kunden kan göra den inställning som behövs för att få önskad slutresultat. Jag är glad över att vara en del av dessa gröna lösningar som gynnar både miljön och vårt samhälle, avslutar Jan Frydkjær Pedersen.

Om du vill veta mer om mineralullsmaskinen kan du läsa mer här

 

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev