Kross och förbehandling av hushållsavfall från Smicon

Smicon logo

ReTec är återförsäljare av Smicons produkter i Sverige, Norge och Danmark.

Holländska SMICON tillverkar biokvarnar för förbehandling av organiskt matavfall till biogas. Den kan förbehandla både förpackat och oförpackat avfall från hushållen, butiker etc.

Smicon levererar idag maskiner till en mängd olika branscher, bland annat livsmedelsindustrin, där Smicons produkter också ingår i återvinning av restprodukter.

  • Lämplig både för förpackat och oförpackat matavfall
  • Lägre strömförbrukning per m3
  • Kan hantera större produkter
  • En slutprodukt med minimalt innehåll av restmaterial
  • Robust och driftsäker anläggning

Besök gärna SMICONs hemsida här

Hos ReTec har vi stor erfarenhet av att konstruera kompletta förbehandlingsanläggningar. Med en anläggning från ReTec får din verksamhet en effektiv kross till förbehandling av hushållsavfall och förpackat livsmedelsavfall. Lösningen är enkel med mininalt underhåll och hög driftsäkerhet. Maskinen är kompakt, men har en stor kapacitet.

Förbättra efterbehandlingen av rejekt

Smicons har producerat en ny skruvpress SP600. Som den första maskinen kan den separera fukt och vätska från plastförpackningarna i Smimo 120 och Smimo 160-anläggningarna. Detta resulterar i ett ännu enklare förpackningsflöde och sparar upp till 50% i avfallskostnader. Dessutom används en högre grad av organiskt material som en ytterligare sidofördel. Med skruvpressens diameter på 600 mm och versionen i rostfritt stål klarar en kapacitet på upp till 30 m3/h.

Läs mera här

Video

SMIMO 120 biokvarn och separator

Har du fler frågor för maskinerne?

- eller andra produktspecifika önskemål, kontakta följande personer:

Daniel Gunnarsson

Daniel Gunnarsson

Försäljningsingenjör

Mail: dgu@retecmiljo.se
Mobil: 070 337 20 10

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev