Skivesigte Ecostar - ReTec

Stjärnsikt

Ecostar - HEXTRA

ReTec söker ständigt utrustning till avfallsmarknaden för alltid ha den mest optimala lösningen tillgänglig för återvinning.

ECOSTARs unika patenterade stjärnsikt använder sexkantiga eller åttkantiga skivor i HARDOX där materialet som sorteras passerar. Detta speciella dynamiska siktverk med skivor gör att material kan separeras mycket snabbt (1 m / sek.) och möjliggör kapacitet upp till 200 ton/timme, med relativt litet utrymmesbehov. Skivorna i stjärnsikten är tillverkade av HARDOX för att garantera maximal hållbarhet. Tack vare den speciella konstruktionen av skivorna flyter materialet över siktdäcket och genomgår en vibrationseffekt som separerar avfallet. Mindre fraktioner faller under siktdäcket och passerar genom utrymmet mellan skivorna och de stora storleken går fram till siktdäckets ände. Resultatet är en separerad ren fraktion som är redo för vidare återvinning. ECOSTARs stjärnsiktar har också ett självreningssystem som förhindrar att material lindas runt axlarna.

Som standard är ECOSTARs stjärnsiktar hybrider och kan därmed drivas antingen 100% på el eller via inbyggd dieselgenerator.

ECOSTAR finns i tre versioner: HEXTRA mobil med larvsfötter eller mobil hjul, HEXACT stationär eller den nya Easy One i stationär version.

Broschyr

Ladda ner broschyr om Hextra

Ladda ner broschyr om Hexact

Ladda ner broschyr om Easy One

Video

Ecostar Hextra - 2 fraktioner

Ecostar Hextra - 3 fraktioner

 

Exempel på lämpliga material för ECOSTARs stjärnsikt

Forbrændingsaske Förbränningsaska 
sortering av metaller från aska
Kapacitet: från 10 upp till 100 ton/timme Siktstorlek mm: 10, 20, 30, 40, 50, 80, 100, 150, 200 Vått material: Ja
Affaldstræ Träavfall
storlekssortering och sortering av inerta material 
Kapacitet: från 15 upp till 200 ton/timme Siktstorlek mm: 10, 20, 30, 40, 50, 80, 100, 150 Vått material: Ja
Inert Jordmassor
separering av stenar i jord
Kapacitet: från 20 upp till 250 ton/timme Siktstorlek mm: 10, 20, 30, 40, 50, 80, 100, 150 Vått material: Ja
Dæk Däck
sortering av krossade däck
Kapacitet: från 5 upp till 25 ton/timme Siktstorlek mm: 30, 50, 80, 100 Vått material: Ja
Organisk materiale Organiskt avfall
separering av plast från organiskt avfall
Kapacitet: från 10 upp till 60 ton/timme Siktstorlek mm: 20, 30, 50, 80, 100 Vått material: Ja
Bil fluff Fluff
Icke-järnmetall-separering

Kapacitet: från 10 upp till 60 ton/timme Siktstorlek mm: 10, 15, 20, 30, 40, 50, 80, 100, 150, 200 Vått material: Ja
RDF RDF
sortering av brännbart            
Kapacitet: från 10 upp till 60 ton/timme Siktstorlek mm: 20, 30, 40, 50, 80, 100  Vått material: Ja
Biomasse Biomasse
sortering av biomassa och sortering av inerta material
Kapacitet: från 10 upp till 200 ton/timme Siktstorlek mm: 10, 20, 30, 50, 80, 100, 200  Vått material: Ja
Kompost Kompost
separering av kompost 
Kapacitet: från 5 upp till 100 ton/timme Siktstorlek mm: 10, 15, 20, 30, 40, 50, 80, 100, 150, 200  Vått material: Ja
Papir og pap Papper och kartong
sortering av papper och kartong
Kapacitet: från 5 upp till 20 ton/timme Siktstorlek mm: 50 + 200  Vått material: Ja
Bygningsaffald industriavfall 
sortering av tunga material
Kapacitet: från 10 upp till 100 ton/timme Siktstorlek mm: 10, 30, 50, 80, 100, 200  Vått material: Ja
PET plast PET
sortering av lättviktsförpackningar
Kapacitet: från 5 upp till 20 ton/timme Siktstorlek mm: 20, 50 + 150 Vått material: Ja
Dagrenovation Avfall
torr / våt separering av osorterat avfall
Kapacitet: från 10 upp till 100 ton/timme Siktstorlek mm: 30, 50, 80, 100, 150 Vått material: Ja

 

Har du fler frågor för maskinerne?

- eller andra produktspecifika önskemål, kontakta följande personer:

Daniel Gunnarsson

Daniel Gunnarsson

Försäljningsingenjör

Mail: dgu@retecmiljo.se
Mobil: 070 337 20 10

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev