Mineralullrecycler - ReTec

ReTec Mineralullrecycler

Med ReTec Mineralullsrecycler får du en pålitlig maskin vars syfte är utformad för att minska volymen av mineralullen som ska återvinnes. Använt isoleringsmaterial från t.ex. återvinningsplatser, industriavfall, nybyggnation eller från rivningsisolering, som kan innehålla små stenar och träbitar samt spikar och skruvar förutom mineralullsisoleringen, kan sorteras och komprimeras.

Maskinens egenskaper:

 • Enkel att underhålla
 • Flyttbar anläggning
 • Slutsorterad output
 • Utbytbar sikt
 • Intuitivt användargränssnitt
 • Enkel anpassning/optimering av outputmaterial via digital touchpanel
 • Enkel visuell övervakning av vitala komponenter
 • Elektronisk övervakning av transportband
 • Sortering i tre fraktioner

Sortering i 3 fraktioner

När materialet har blivit krossat, blir det därefter sorterat i tre fraktioner:

 • Fraktion 1: Slutprodukt. Beroende på sållets storlek, t.ex. 10 mm / 20 mm, får man en fin färdigprodukt av mineralull som eventuellt kan återvinnas för produktion av nytt isoleringsmaterial eller annat.
 • Fraktion 2: Rejekt/överstort, bestående av spillror, trä-, sten, grus och plastavfall, vilket kan kräva ytterligare sortering innan vidare återvinning.
 • Fraktion 3: Stål (Fe) (spikar, skruvar, småbeslag etc.)

Volumenreduktionen är ca. 20: 1

Standardmaskinen har en kapacitet på 5 ton per timme (skärmstorlek 10 mm), men kan konstrueras så att den klarar upp till 15 ton per timme, dock beroende på renheten hos det material som från starten matas in i maskinen.

Kort om mineralull

Mineralull är den gemensamma termen för isoleringsmaterial som antingen är stenull eller glasull. När materialen komprimeras tar glasull helt enkelt mindre utrymme, och stenull kan vara det finaste pulver. Stenullspulvret kan återvinnas för produktion av ny stenull och andra ändamål.

Broschyr

Ladda ner broschyr om ReTec mineralullsåtervinning

Case

RGS Nordic 

Återvinning istället för deponering

ReTec Mineralullrecycler

Har du fler frågor för maskinerne?

- eller andra produktspecifika önskemål, kontakta följande personer:

Daniel Gunnarsson

Daniel Gunnarsson

Försäljningsingenjör

Mail: dgu@retecmiljo.se
Mobil: 070 337 20 10

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev