Mineralullrecycler - ReTec

ReTec Mineralullrecycler

ReTec Mineralullrecycler är utformad för att minska volymen av mineralullen som ska återvinnas.

Mineralull kan t ex vara från industriavfall från bygg- och isolering. När materialet krossas, är det därefter separeras i tre fraktioner:

  • Fraktion 1: 0-30 mm tillverkade varor mineralull
  • Fraktion 2: 30+ mm oversize (plast, trä, sten, grus, etc.)
  • Fraktion 3: Stål (Fe) (spikar, skruvar, småbeslag etc.)

Volumenreduktionen är ca. 20: 1

Broschyr

Ladda ner broschyr om ReTec mineralullsåtervinning

Case

RGS Nordic 

Återvinning istället för deponering

ReTec Mineralullrecycler

Har du fler frågor för maskinerne?

- eller andra produktspecifika önskemål, kontakta följande personer:

Daniel Gunnarsson

Daniel Gunnarsson

Försäljningsingenjör

Mail: dgu@retecmiljo.se
Mobil: 070 337 20 10

Bart Lansink

Bart Lansink

Eftermarknad och Service

Mail: bla@retec.dk
Tel: +45 7370 9250

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev