Redwave XRF-M – för igenkänning av material efter kemisk sammansättning

Material

  • E-Skrot, Skrotmetall (Bromerad plast, Skärmglas, Avfall full med värdefulla eller återvinningsbara metaller (Cu, mässing, silver, etc.)

Fördelar

  • En hög nivå av detektion garanteras även med material som är smutsigt eller på annat sätt förorenat
  • Ingen försämring av sorteringseffektivitet genom färgade skåror, smuts, fukt eller etiketter
  • Materialanalys av matnings materialet
  • Färgoberoende igenkänning är möjlig (till exempel för sortering av aluminium, zink, rostfritt stål)
  • Sortering av olika typer av legeringar möjlig med samma maskin
  • Betydande ökning av mervärdet av de sorterade metallfraktionerna

 

Teknisk specification Redwave XRF-M
Sensor teknologi EDXRF-energidispersiv röntgenfluorescensspektrometer 
Sorteringsbredd 900/1370 mm
Kapacitet upp till 30 t/h beroende på sorteringsbredd
Matning Rännsystem, 2 väg eller 3 väg
Sorterbar storlek från 15 mm till 120 mm

 Redwave XRF-M - ReTec

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev