Feb 2021: Innovation förbättrar avkastningen

Skruvpress visar vägen till ökad effektivitet

Efter separering av rejekt från organiskt avfall

Smicons nya skruvpress SP600 kan, som första maskin, separera vätska från rejekten i förbehandlingsanläggningar efter att det organiska avfallet har passerat genom förbehandlingen. Detta resulterar i ett ännu bättre rejektflöde och sparar upp till 50% i avfallskostnader. Dessutom kan en högre grad av organiskt material användas som en ytterligare fördel.

Stor kapacitet

Med skruvpressens diameter på 600 mm och den rostfria versionen klarar den en kapacitet på upp till 30 m3/h. Läs mer om den nya skruvpressen här.

Nedan kan du se en video där maskinens utgående rejekt automatiskt justeras till inkommande rejekt från föregående maskin (här är skruvpressen med en mindre mängd input / output):

Smicon Sp600_Retec

Untha innovation förbättrar däcksplittring

Untha har lanserat en ny däckkross, XR3000C-HT (högt vridmoment), som är utformad för att producera TDF.

Låg hastighet

1-valsiga krossen går med ännu lägre hastigheter och kan i både stationära och mobila versioner producera en slutprodukt i olika storlekar; från en grov indelning på 100 mm till en fin 50 mm TDF och till och med ner till en homogen 15 mm-fraktion för pyrolys - allt i ett steg.

Låg driftskostnader

Motorerna är elektriska synkronmotorer och därmed energieffektiva, reservdelarna är billiga och knivsystemet kan enkelt, snabbt och säkert bytas ut med en ergonomisk servicelucka.
Att krossa däck är alltså inte längre en kostsam affär.

Se här hur lätt både vanliga bildäck och stora traktordäck bryts ner:

XR3000C-HT Dækneddeling_ReTec

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev