Marts 2021: Balöppnare öppnar upp för elektricitet

STEAG Waste to Energy GmbH-anläggningen ligger precis framför Berlins portar. I avfallsförbränningsanläggningen är det främst hushålls- och kommersiellt avfall från Berlin-Brandenburg-området som termiskt används för att producera el. SRF-balarna, som används som energikälla, öppnas av en ReTec-balöppnare.

Läs historien här.

VIVAB - Från matavfall till biogas

I oktober 2020 togs den nya avfallsanläggningen i Gödastorp, Falkenberg, i bruk. Här blir matavfall från hushåll och förpackat livsmedelsavfall i Varberg och Falkenberg bearbetat för att omvandlas till biogas.

Den kompletta anläggningen som ReTec har levererat består av en mottagningsficka, Smicon-förbehandling, pumpar och tankar för systemet. På årsbasis hanteras ca. 4.000 ton matavfall och 23.000 ton restavfall i Gödastorp.

Läs hela historien här.

Förbehandlingsanläggning VIVAB - ReTec

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev