Sortering av glas

För att minimera förlusten av glas har Redwave designat lösningar för glasbearbetning genom att upprätthålla ett enhetligt och jämnt fördelat materialflöde i och genom systemet. Därför väljer Redwave även de bästa tillgängliga systemen för förbehandling av glasflödet och upphandlar dem från pålitliga underleverantörer. Detta säkerställer att inmatningsmaterialet är optimalt förberett för sorteringsprocessen med hjälp av sensorbaserade sorteringsmaskiner.

Sorteringsmaskinerna i kombination med AI-mjukvaran "Mate" förser kunderna med ett övervakningssystem i anläggningen, vilket på sikt förbättrar anläggningens produktivitet.

Hittills har mörkt och tjockt glas inte kunnat skiljas från ogenomskinliga ämnen som keramik på grund av de låga transmissionsvärdena, och högkvalitativt glas hamnade därmed i rejekthögen. Det är därför viktigt att även sortera det mörka glaset, eftersom det bidrar till att minska glasförlusten och öka effektiviteten i anläggningen.

Separering av glas

Redwave kan sortera glas i följande färger:

Glas - ReTec

Flint glas sortering - ReTec    Flintglas / Planglas
Brunt glas sortering - ReTec    Brunt glas
Semi- farvet glas sortering - ReTec    Semi-färgat glas
     
Grønt glas sortering - ReTec   Grönt glas
     
Mørkt glas sortering - ReTec   Mörkt glas

Sorteringsprocessen i glas

Processen att sortera glas består av flera steg, där de önskade materialen avlägsnas steg för steg tills det finns en ren slutprodukt:

GLASSORTERINGSPROCESS Redwave - ReTec

 

Under sorteringsprocessen sorteras föroreningar och oönskat material bort. Det kan t.ex. vara:

KSP sortering - ReTec    KSP
Plast sortering - ReTec    Plast
Glaskeramik sortering - ReTec    Glaskeramik
Metal sortering - ReTec   Metall
     
Blyglas sortering - ReTec   Blyglas

 

Separering och sortering av glas ger en ekonomisk vinst, en högre kapacitet i anläggningen och en hög kvalitet/renhet i de slutliga fraktionerna. Redwave har utvecklat flera maskiner som kan sortera glas samt de tillhörande föroreningar.

Broschyr

Ladda ner broschyr om Redwave glassortering

Video

Här kan du se en video om en glasförbehandlingsanläggning:

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev