ReTec Miljö bygger ny förbehandlingsanläggning för matavfall

ReTec Miljö har tecknat ett nytt avtal med Tekniska verken i Linköping för byggnation av ny förbehandlingsanläggning för matavfall och förpackat livsmedelsavfall. Avtalet omfattar två kompletta förbehandlingslinjer samt en ny spädestank med tillhörande kringutrustning. Den nya förbehandlingsanläggningen ska etappvis ersätta befintlig förbehandling vid biogasanläggningen vid Åby Västergård i Linköping. Anläggningen ska stå färdig 2023.

Tekniska verkens biogasanläggning tar emot både flytande och fasta råvaror för produktion av flytande biogas (LBG), komprimerad biogas (CBG) och certifierad biogödsel. Idag processas cirka 60 000 ton per år i förbehandlingsanläggningen. Matavfall tas emot från ett flertal kommuner med olika typer av insamlingssystem samt från storkök och restauranger. Förpackat livsmedelsavfall utgörs exempelvis av frukt och grönt, konservburkar, PET-flaskor och plast-/pappers-/kartongförpackningar.

Det är ett spännande projekt och nu påbörjar vi ett stort arbete med att bygga en av Sveriges modernaste förbehandlingsanläggningar. Vi har de senaste åren levererat flera anläggningar runtom i Sverige av olika storlekar men anläggningen till Linköping blir det största från ReTec, säger Daniel Gunnarsson, försäljningsingenjör hos ReTec Miljö AB.

 

”Fotot är taget vid Falköpings kommuns förbehandlingsanläggning”

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev