Stena Recycling - Redwave

Först med XRF-tekniken

Stena Recycling i Halmstad har installerat en Redwave XRF identifierar och sorterar metaller.

XRF-tekniken kan känna av olika grundämnen i metallerna. 
Hos Stena ser processen ut sådan att man tar emot så kallat NF-material. - Det är då ”non ferrous”- eller icke magnetiskt material som kommer från koncernens nio olika fragmenteringsanläggningar.

Det är vanligt att sådana här materialfraktioner skickas till Kina, där de handplockas och sorteras. Vinsterna med sådan här teknik är flera. För oss är det ju bra och lönsamt med en bättre kvalitetssäkring och lägre kostnader för transporter, för miljön är det bra med färre transporter och framförallt får vi en nära marknad. När det gäller rostfritt material, så finns en bra marknad i Sverige och Europa.

Du kan läsa hela artikeln från Recyclingnet här

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev