Återvinna mineralull - ReTec

Material bearbetas för vidare återvinning hos RGS Nordic

Sedan 2013 har RGS Nordic A/S komprimerat mineralull för vidare återvinning. Detta görs med ReTec Mineralullrecycler. Maskinen körs konstant under arbetsdagarna. Den funkar väldigt bra och vi är nöjda, säger avdelningschef Jens Rasmussen på RGS Nordic, Kolding.

Mineralullrecycling

Blandad mineralull fylls i tratten som komprimeras i en presskammare. I sikten lossas materialet, och plast och annat material större än 20 mm sorteras bort.

Resten av den slutliga outputen transporteras på ett transportband med en magnetavskiljare, som sorterar ut spikar och skruvar från den rena outputen, som har en storlek på 0-20 mm.

Kapaciteten kan variera beroende på mängden föroreningar – desto renare, desto bättre.

"Maskinen körs konstant under arbetsdagarna. Det funkar väldigt bra och vi är nöjda", säger avdelningschef Jens Rasmussen på RGS Nordic, Kolding.

Maskinen har snart kört 1500 ton utan driftstopp. Det betyder att det är dags för en serviceinspektion. Här är man lite spänd att se hur statusen är med slitaget.

Maskinen står i en sluten hall, vilket är ganska viktigt. Om den hade lämnats på en plats i det fria, hade det varit nästan omöjligt att hålla reda på det sorterade materialet, eftersom det lätt skulle blåsa bort.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev