Kross för hårddiskar

Ny kross säkerställer återvinning av kasserade hårddiskar

Safe & Secure Logistics i Storbritannien har ökat kapaciteten i deras WEEE-återvinningstjänst och banat vägen för fortsatt tillväxt.

Kapaciteten har mer än fördubblats
En investering i en ny hårddisk destruerarare tillåter säker och konfidentiell destruktion av mer än 3.000 hårddiskar per vecka. Tidigare kunde Safe & Secure Logistics bara hantera 250 hårddiskar om dagen på grund av begränsningarna i krossen. Nu förväntar sig företaget en tillväxt om 65% i hårddiskdestruktion.

Plug and play
Untha RS40 är en "plug and play" maskin, på mycket kort tid är maskinen installerad och samma modell kan även lätt placeras på ett fordon så att det är mobilt. Maskinens 4-valsade system ger en homogen fraktion upp till en storlek på 15 mm, vilket garanterar bästa möjliga återvinningsgrad.

VD Lee Spendlove på Safe & Secure Logistics säger följande om det nya förvärvet: "Vi har under årens lopp kunnat etablera en ledande position inom vår bransch. För att behålla denna position har vi valt att investera i bästa tillgängliga teknik. Marknaden är överfylld med krossar, men vi valde den mest beprövade lösningen när det gäller tillförlitlighet, kapacitet och underhåll".

"Tidigare visste vi att vi var begränsade i vår kapacitet, men efter att ha sett Untha i drift, vet vi vad tekniken är kapabel till. Vi har nu möjlighet att hantera nya tjänster, så det är en mycket spännande tid för Safe & Secure Logistics."

Krossning av andra elektroniska apparater
RS40 har köpts med ett UNTHA service- och underhållspaket. Även om företaget i huvudsak kommer använda maskinen för destruktion av hårddiskar, är det också lämpligt för andra elektroniska medier såsom servrar, USB-minnen, mobiltelefoner och CD-skivor.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev