Nihot vindsikt

Vindsikt

Logo Nihot

Nihot från Nederländerna producerar vindsiktar för avfalls- och återvinningsindustrin och är med 75 års erfarenhet en av de ledande leverantörerna i världen på området. De är effektiva på att sortera material med hjälp av luft och ökar produktiviteten och effektiviteten i den nuvarande avfallssorteringsprocessen.

Vindsiktar

Grundprincipen för vindsikten är att upp till 500 mm material (beroende på typ) matas in via transportbandet. Här möter inmatningen ett luftflöde, varefter den tunga fraktionen faller ner och förs bort, medan luften transporterar det lätta materialet vidare till ett annat transportband och ut ur vindsikten. Båda fraktionerna är alltså renare än tidigare och kan återvinnas, återanvändas och/eller säljas till ett högre pris.
Det är möjligt att lägga till ytterligare ett steg så att 3 fraktioner kan bearbetas i samma utrustning.

För att optimera önskad effekt kan du justera hastigheten på transportbandet samt justera mängden luft som kommer in i maskinen och även vinkeln på luftflödet.

Grundprincipen för vindsiktar - Nihot - ReTec 

Nihots vindsiktar använder undertryck för att separera material via volym och vikt och har en mycket hög sorteringsnoggrannhet på upp till 99%. Utöver effektiviteten finns det ytterligare en fördel, nämligen att undertrycket bidrar till en dammfri miljö.

Nihots vindsiktar kan vara stationära, semi-mobila och som något helt nytt finns dom nu även på larvfötter. Här hittar du mer information om vindsikten på larvfötter.

Vad är det som gör Nihots vindsiktar speciella?

 • Nihot har över 75 års erfarenhet och är en erkänd ledare inom luftseparering. De besitter alltså en stor expertis och kunskap som de använder för att optimera sina vindsiktar
 • Vindsiktesystemen och komponenterna är av hög kvalitet, de är byggda för långtidsanvändning och kan användas för i stort sett alla typer av avfall
 • Hög grad av sorteringseffektivitet (upp till 99 %)
 • Det är möjligt att få önskat material provat i Nihots fabrik samt mobila testenheter.
 • Företaget producerar allt egen regi, dvs. konkurrenskraftiga priser och en hög grad av självkontroll
 • Låga driftkostnader 

 

Vindsikt med många användningsområden

Nihots vindsiktar kan sortera ett brett utbud av material:

Kommunalt avfall vindsiktar - Nihot    Kommunalt avfall           Plast vindsikt - Nihot    Plast
Industriavfall vindsikt - Nihot   Industriavfall   Bottenaska vindsikt - Nihot   Bottenaska
         
Emballage vindsikt - Nihot   Emballage   ASR vindsikt - Nihot   ASR
         
Kompost vindsiktar - Nihot  Kompost   Byggavfall vindsiktar - Nihot   Byggavfall
         
Glas vindsikt - Nihot   Glas   RDF vindsiktar - Nihot   RDF

 

Fördelar med vindsikt

Vindsiktning har många fördelar jämfört med andra soteringsmetoder. Fördelarna är bla.

 • Undertryck
 • Enkel borttagning av oönskade lätta och/eller tunga material
 • Återvinning av specifika material
 • Skydd av efterföljande kross
 • Enklare arbete för optiska sorteringsmaskiner
 • Effektivitetsoptimering av ballistiska separatorer
 • Optimering av effektivitet genom manuell separation
 • Volymuppdelning av materialen för att optimera de efterföljande processerna
   

Det är möjligt att förbättra separationen av lätta och tunga material ännu mer genom att sätta in ett DRS-stjärnsiktsystem framför själva vindsikten. DRS sorterar kommunalt avfall, byggavfall, träavfall, kompost, plast, glas, däck m.m. i fördefinierade fraktioner.

 

Broschyr

Översikt över Nihot vindsiktar

 

Vakuumsystem för film och folie

På ställen där manuell sortering sker finns det möjlighet att fästa ytterligare uppsamlingsplatser för att ta bort film och folie från avfallsströmmar. Dessa uppsamlingsplatser är mycket flexibla och effektiva och består av en kombination av en eller flera sugenheter över ett band, en recirkulationsfläkt och en Rotary Air Separator (RAS).

Film vakuumsystemet (FVS) är ett slutet system. Detta innebär att luften som används för att suga upp materialet förs till 100% tillbaka till systemet. FVS kan mycket enkelt integreras i befintliga sorteringsytor.

Vad är principen för separationsprocessen?

Materialet matas (manuellt) till sugenheten och sugs upp i den. Den transporteras sedan pneumatiskt till ett RAS, där den faller på ett transportband eller in i ett lagerrum.

Fördelar med film vakuumsystemet:

 • Stängt luftsystem
 • Den omgivande luften sugs inte in
 • Påverkar inte lufttemperaturen i rummet
 • Ett ergonomiskt korrekt materialplock bibehålls
 • FVS kan innehålla flera sugenheter
 • Läggs enkelt till i nya eller befintliga lokaler
 • Underhållsfri

Video

Vindsikt SDS

Vindsikt SDX

Vindsikt SDi

Vindsikt SDM

Vindsikt WSS

Film Vaccum System

Har du fler frågor för maskinerne?

- eller andra produktspecifika önskemål, kontakta följande personer:

Daniel Gunnarsson

Daniel Gunnarsson

Försäljningsingenjör

Mail: dgu@retecmiljo.se
Mobil: 070 337 20 10

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev