Optisk sortering - Redwave - ReTec

Optisk sortering

Redwave logo

Redwave är branschledande inom XRF (X-ray Fluorescent) optisk sorteringsteknik. Redwave sorteringsteknologi möjliggör en helautomatisk sortering av återvinningsbara material och används med stor framgång över hela världen. Sortering sker efter färg, material eller kemisk sammansättning. Alternativet sorteras materialet efter olika kriterier som t.ex. återanvändning av metaller, plast, papper, kartong, mineraler, hushållsavfall och glas.

En Redwave XRF-enhet har fördelen att kunna identifiera och sortera inte bara tungmetaller från aluminium eller rostfritt stål i krossflöden utan kan även sortera ut de enskilda tungmetallerna (koppar, mässing, rostfritt etc.) och olika kvaliteter av aluminium och rostfritt baserat på legeringen i metallen. Dessutom kan tekniken användas för att sortera IBA (Incinerated Bottom Ash) inklusive ädelmetaller såsom guld och silver.

Vidare används teknologin inom gruvindustrin samt vid återanvändning av elektronikskrot, bilar och trä.
Du kan läsa mer om de olika användningsområdena nedan.

Prisbelönt sortering

Hösten 2020 har Redwave vunnit två prestigefyllda utmärkelser som illustrerar att de sitter i skorna. De fick både Energy Glode Styria Award och Energy Globe Austria Award 2020 i plast som ett resultat av att de ville optimera processen i olika sorteringsanläggningar, eftersom processerna ofta medför höga kostnader och att resurser ofta slösas bort utan att utnyttjas fullt. Dette resulterade i en ny innovativ och intelligent programvara "Mate" som kontinuerligt optimerar hela sorteringsprocessen i anläggningen.
Läs mere om Mate här.

Läs mer om Redwave här http://www.redwave.at

Case

Case från Saubermacher Dienstleistung AG - plastsortering för lätt förpakningsavfall

Case från Stena Recycling i Halmstads XRF-maskin

Olika maskinlösningar för optiskt sortering

Vill du läsa mer om de enskilda sorteringsmaskinerna kan du göra det här: Redwave maskinlösningar

Användningsområden

Optisk sortering af husholdningsaffald

Hushållsavfall

Optisk sortering af RDF

RDF

Optisk sortering af plast

Plast

Optisk sortering af metal

Metall

Optisk sortering af glas

Glas

Optisk sortering af pap og papir

Papper och kartong

Har du fler frågor för maskinerne?

- eller andra produktspecifika önskemål, kontakta följande personer:

Daniel Gunnarsson

Daniel Gunnarsson

Försäljningsingenjör

Mail: dgu@retecmiljo.se
Mobil: 070 337 20 10

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev