Erfarenheter från Nordic Biogas Conference

Okt. 2022: Erfarenheter från Nordic Biogas Conference

- så förbereder du bäst ditt matavfall för biogas

I början av oktober deltog vi i Nordic Biogas Conference 2022 som i år hölls i Linköping. Här hade vi en monter där vi ställde ut de lösningarna för förbehandling av organiskt avfall till biogas, som vi säljer i Norden i samarbete med SMICON.

Mer än 350 personer besökte konferensen och våra erfarenheter var:

 • Stort intresse från alla de nordiska länderna speciellt för SMICONs "depackaging"-maskiner, som separerar organiskt avfall från förpackningen i 2 fraktioner: En rejekt fraktion med tömd förpackning och en fraktion med organiskt material som är optimalt förberedd för förgasning jfr. SPCR120
 • Generellt var det tydligt att marknaden för biogas växer; allt fler ser potentialen i biogas, speciellt nu sett i ljuset av den rådande energikrisen. Många är därför intresserade av effektiva och precisa lösningar som kan bidra till ökad förgasning

Har du blivit nyfiken på om "depackaging-maskinerna" också skulle kunna vara något för dig, och hur de förbereder matavfallet för biogas, kan du läsa mer här eller ta en pratstund med försäljningskonsult Daniel Gunnarsson på tel: 070 337 20 10 eller mejla dgu@retecmiljo.se

Smicon förbehandling matavfall - ReTec

Qi - en nyhet från Redwave

- analyserar materialets kvalitet och ökar anläggningens effektivitet

Redwave Qi är ett mycket exakt och intelligent kvalitetssystem som helt automatiskt analyserar och utvärderar representativa materialprover. Detta säkerställer kvaliteten på materialet och ökar anläggningens produktivitet.

Fördelarna med Redwave Qi är:

 • Ökad produktivitet i anläggningen genom exakt utvärdering av data
 • Kontinuerlig produktanalys (kornstorlek, färg, materialsammansättning)
 • Kvalitetssäkring och -kontroll i sorteringsprocessen
 • Löpande analys av materialet säkerställer att anläggningen fungerar optimalt; felsökning i anläggningen underlättas (siktdäck, sorteringsmaskiner etc.)
 • Testerna har hög validitet
 • Analysen ger säkerhet för alla steg i köpprocessen
 • Störande material sorteras ut för att genomgå en detaljerad analys
 • Meddelanden vid avvikelser från inställda värden

Qi finns tillgänglig som en mobil container, integrerad i systemet eller som en oberoende analysenhet.

Tillvägagångssätt:
Det bearbetade materialet kontrolleras och utvärderas av Redwave Qi. Baserat på materialets yta bestäms sammansättningen av kalorivärdet, värmevärdena och fuktigheten för RDF-växter. Data-outputen indikeras i Redwave mate-programvaran. Materialsammansättningen inkluderar klorhalten, RDF-detaljer och bekräftelse på renheten hos det ursprungliga inmatningsmaterialet. I laboratoriet kan man alltså jämföra värden från t.ex. förbrännings- eller kloranalyser.

Redwave Qi intelligent kvalitetssystem - ReTec 

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev