Strayburks perforator - ReTec

ReTec Sprayburks Perforator

ReTec Sprayburks Perforator - Gör dig kvitt med "Fartligt gods"

Transport av gas är aldrig optimalt. Särskilt inte när det finns en explosiv gas, som ger transportkategorin “Farligt gods”. Sprayburkar kan nu enkelt och effektivt tömmas på luft med ReTec Burkperforator och det är därmed möjligt att transportera en större mängd än tidigare, vilket även minskar koldioxidutsläppen.

 Enkel process

Maskinen är uppbyggd kring kundens ventilationssystem. Sprayburkarna fylls i behållaren, varefter maskinen perforerar och plattar till burkarna, som
sedan samlas i en behållare. Sprayburkarna är sen redo för vidare återvinning.

Broschyr

Ladda ner datablad - ReTec Sprayburks Perforator

ReTec Sprayburks Perforator

Har du fler frågor för maskinerne?

- eller andra produktspecifika önskemål, kontakta följande personer:

Daniel Gunnarsson

Daniel Gunnarsson

Försäljningsingenjör

Mail: dgu@retecmiljo.se
Mobil: 070 337 20 10

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev