Redwave ROX-XRF-S – för igenkänning av kemisk sammansättning

Material

 • Sortering av malmer med olika materialinnehåll 
 • Separation av malmer med oönskade inslag
 • Sortering av mineraler enligt önskad renhetsgrad
 • Sortering av manganmalm i olika kvalitetsklasser på grundval av manganhalten och andra existerande material (t.ex Fe)
 • Sortering i förhållande mellan olika element, t.ex: Mn/Fe

Fördelar

 • Enkel eller dubbelsidig skanning
 • Ingen försämring av sorteringseffektivitet genom färgade skåror, smuts, fukt eller etiketter
 • Upp till 2000 mm arbetsbredd
 • Alternativ för flera sensorsystem
 • Olika användningsområden
 • Bevisad teknik

 

Teknisk specification Redwave ROX
Sensor teknologi Beroende på uppgiften, en eller flera sorterings teknologier möjliga. (C, NIR, XRF, etc)
Sorteringsbredd Upp till 2000 mm
System Rem eller Kana
Materialstorlek 3 till 300 mm
Kapacitet upp till 30 t/h beroende på materialstorlek och batchstorlek
Matning Rännsystem, 2 väg

 Redwave ROX-XRF-S - ReTec

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev