Sortering av RDF

Avfallsbränsle (RDF) är bränslen som huvudsakligen framställs av industriellt, skrymmande och kommersiellt avfall eller sorteringsrester från sorteringssystem för återvinningsbart material.

För att producera RDF av hög kvalitet är det nödvändigt att bearbeta materialet i flera steg. Det kan till exempel vara krossning, siktning, luftseparering och vid behov även innehålla separering av andra värdefulla material såsom (icke)järnmetaller. RDF-sektionen är på så sätt befriad från föroreningar och värdefulla material kan återvinnas. Genom att bryta ner resterande material är det möjligt att uppnå ett bränsle av hög kvalitet.

Oönskade material kan tas bort från RDF-flödet

Det kan till exempel vara:

 

PVC sortering - ReTec   PVC
     
Metal sortering - ReTec   Metall
     
Glas sortering - ReTec   Glas etc.
     
Sortering af sten - ReTec   Sten
     
Mursten - sortering - ReTec   Tegelsten

 

Separering och sortering av RDF ger en ekonomisk vinst, en högre kapacitet i anläggningen och en hög kvalitet/renhet i de slutliga fraktionerna. Redwave har utvecklat flera maskiner som kan sortera RDF samt de tillhörande föroreningar.

Video

Här kan du se en video av en SRF/RDF sortering:

 

Video om optisk sortering af papir:

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev