Sortering av hushållsavfall

Beroende på land finns det olika insamlingssystem för avfall vilket leder till olika uppgifter inom sorteringsteknologin. Exempelvis består förpackningsavfall vanligtvis av olika plastmaterial, papper och glas, medan det i Storbritannien främst är torrt, blandat avfall (papper, kartong, folier, plastförpackningar, metaller, aluminium och i många fall glas). Tungt, blandat avfall innehåller oftast större material och det gör att sorteringen av hushållsavfallet är väldigt olika. Det betyder återigen att Redwave har stor erfarenhet av att sortera och separera olika material från hushållsströmmen och säkerställa maximal renhet av de sorterade fraktionerna.

Separering av hushållsavfall

Redwave kan sortera olika fraktioner, inklusive:

Plast sortering - ReTec    Plast
Papir husholdningsaffald sortering - ReTec    Papper
Restaffald sortering - ReTec    Restavfall
Glas husholdningsaffald sortering - ReTec   Glas
     
Metal husholdningsaffald sortering - ReTec   Metall

 

Separering och sortering av restavfall ger en ekonomisk vinst, en högre kapacitet i anläggningen och en hög kvalitet/renhet i de slutliga fraktionerna. Redwave har utvecklat flera maskiner som kan sortera hushållsavfall samt de tillhörande föroreningar.

Video

Här kan du se en video på sortering av hushållsavfall:

 

Världens största MBT-anläggning använder Redwave för att sortera MSW för waste2energy:

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev