Optisk sortering - ReTec - Redwave

Plastsortering för lätt förpackningsavfall

Saubermacher Dienstleistungs AG är österrikisk marknadsledare inom återvinning och avfallsinsamling. Företaget, som grundades 1979 av familjen Roth, har cirka 3 200 anställda i mer än 30 divisioner i Österrike och utomlands.

Saubermacher samlar in och återvinner avfall från cirka 1 600 kommuner i Centraleuropa och samarbetar med över 40 000 kommersiella och industriella partners.

Krav

Saubermacher behövde en ny modern plastsorteringsanläggning för lätt förpackningsavfall. Hög materialgenomströmning på 7 ton per timme och en exceptionellt hög produktionsrenhet var kundens krav för denna nya anläggning.

Løsning 
Projektet var en komplett lösning som levererades och installerades 2007 av BT-Wolfgang Binder GmbH.

Det tog bara 7 månader att slutföra hela installationen.

I hjärtat av återvinningsanläggningen finns 5 REDWAVE-maskiner (2- och 3-vägsutförande), som separerar inmatningsmaterialet i sex slutliga fraktioner.

Output:
PET klar
PET blå
PET grön
PP
PE
PS

Investering
Saubermacher Dienstleistungs AG investerade cirka 4,5 miljoner euro i plastsorteringsanläggningen i Graz. 

Sorteringsprocessen
Det inkommande materialet kommer i gula plastpåsar. Första steget är att öppna och dosera materialet, vilket sker via en påsöppnare och doseringstrumman. Trumman sorterar/delar upp materialet i två fraktioner, beroende på storlek. Överdimensionerat material kommer först till plocklinjen och sedan till RDF-linjen. Material under 250 mm har ett 50 mm såll borttagit och detta förs genom en överbandsmagnet innan den når 2 ballistiska separatorer. De ballistiska separatorerna delar upp materialet i 2- och 3-dimensionella fraktioner.

Den 2-dimensionella fraktionen (papper, kartong etc.) transporteras till en annan plocklinje innan den slutligen emballeras.

Den 3-dimensionella fraktionen (PET-flaskor, PP-koppar och flaskor som har innehållit tvättmedel (PE)) transporteras till den första REDWAVE NIR, som positivt sorterar bort PET. I PET-linjen sorterar en 3-vägs REDWAVE - med kamera - PET i klara, blå och gröna färgfraktioner.

Det återstående materialet går sedan till en annan 3-vägs REDWAVE som sorterar PE och PP.

Den femte REDWAVE i denna process tar bort PS från den slutliga materialströmmen.

De separerade fraktionerna kontrolleras sedan med kvalitetskontroll och plastflaskorna krossas och förvaras i separata matningslådor innan materialet automatiskt pressas till balar. Vägen till balpressen sker automatiskt via ett transportband i golvet.

 

Här kommer du tillbaka till Optisk sortering - Redwave 

Video

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev