Smicon kross och förbehandling av hushållsavfall

Smicon logo

ReTec är återförsäljare av Smicons produkter i Sverige, Norge och Danmark.

Holländska SMICON tillverkar biokvarnar för förbehandling av organiskt matavfall till biogas. Den kan förbehandla både förpackat och oförpackat avfall från hushållen, butiker etc.

Smicon levererar idag maskiner till en mängd olika branscher, bland annat livsmedelsindustrin, där Smicons produkter också ingår i återvinning av restprodukter.

  • Lämplig både för förpackat och oförpackat matavfall
  • Lägre strömförbrukning per m3
  • Kan hantera större produkter
  • En slutprodukt med minimalt innehåll av restmaterial
  • Robust och driftsäker anläggning

Besök gärna SMICONs hemsida här

Hos ReTec har vi stor erfarenhet av att konstruera kompletta förbehandlingsanläggningar. Med en anläggning från ReTec får din verksamhet en effektiv kross till förbehandling av hushållsavfall och förpackat livsmedelsavfall. Lösningen är enkel med mininalt underhåll och hög driftsäkerhet. Maskinen är kompakt, men har en stor kapacitet.

Video

SMIMO 120 biokvarn och separator

Har du fler frågor för maskinerne?

- eller andra produktspecifika önskemål, kontakta följande personer:

Daniel Gunnarsson

Daniel Gunnarsson

Försäljningsingenjör

Mail: dgu@retecmiljo.se
Mobil: 070 337 20 10

Bart Lansink

Bart Lansink

Eftermarknad och Service

Mail: bla@retec.dk
Tel: +45 7370 9250

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev