balöppnare RDF

ReTec balöppnare vid Spreerecycling

ReTec balöppnare vid Spreerecycling

Spreerecycling GmbH & Co. KG är ett dotterbolag till Hamburger Rieger GmbH. Sedan 2013 har de drivit ett RDF kraftvärmevärk i industriparken Schwarze Pumpe på uppdrag av Hamburger Rieger GmbH.

Kraftverket är en anläggning för alternativa bränslekällor. Här utnyttjas den ackumulerade energin i bränslekällorna i ett kombinerat kraft/värmeverk, där el och ånga genereras, under höga miljökrav och med den senaste tekniken för att hjälpa till.

Ångan som produceras, skickas till det intilliggande pappersbruket som använder den i sin produktion, medan kraften skickas ut till det allmänna elnätet.

Å andra sidan blir både pappersbrukets restmaterial och fiberslam, liksom olika avfall från kommuner och företag, återvunnit termiskt i anläggningen.

Sedan 2015 har en ReTec Balöppnare använts för att öppna RDF-balarna. Maskinen har nu använts i mer än 5000 driftstimmar. Bara detta är en bra anledning att se hur vår balöppnare hanterar det. 

Michael Werner på Spreerecycling säger: ”Vi är mycket nöjda och klarar sig bra. Under åren har den också ibland verkligen skulle prestera när den har varit tvungen att öppna balar, som innehåller de oundvikliga orenheterna. Men den gör sitt jobb tyst, lugnt och pålitligt”.

Download case här: Spreerecycling

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev