En Zero-Waste-Solution: En ren och kostnadseffektiv SRF-anläggning

Heracles cementfabrik i Volos, Grekland, som ägs av Holcim, ligger direkt vid det vackra blå Egeiska havet, omgiven av gröna kullar och ligger bara några kilometer utanför Volos historiska stadskärna. I takt med den fabriken ökar förbrukningen av alternativbränslet SRF ökar också medvetenheten om ansvaret gentemot fabrikens granne. Fabriken har nämligen sagt att det inte får bli någon negativ miljöpåverkan till följd av den ökade användningen av SRF.

Fabriken tar emot löst SRF i lastbilar som lastas på ett walking floor samt i balar, som kommer in med fartyg. Fabriken driver sin egen hamnterminal och använder en balgrip för att transportera balar och balat gods från hamnen upp till anläggningen och därigenom undviker man tung trafik på allmän väg.
Inne på anläggningen förvaras balarna under tak i ett mellanlager, intill hjullastarna som lastar till balöppnarna. Här är två ReTec balöppnare med trumsikt och är fabrikens senaste investeringar. Den första från 2019 och den senaste från 2021.

Linjerna är monterade parallellt med varandra och matar huvudpannan och pannan med var sin balöppnare. Varje ReTec balöppnare kommer tack vare
den kraftfulla ripper trumman att öppna SRF materialet helt medan trumsilen siktar ut överstort material. Eventuell överstort material som följer med
ensilage och rep, kvarnas av den kraftfulla UNTHA RS-40 37 kW 4-axlig kross för 40 mm brännbar fraktion.

Det finns därmed inget avfall från balöppningsprocessen. ReTec balöppnare är bygd i kraftigt 20 mm stål och väger totalt cirka 11 T styck. Det viktiga elektriska motorerna som driver trummarn har en nominell strömförbrukning på endast 45kW. Den totala effekten för hela installationen inklusive motorer för trumsikt, kross och transportband är 109,5 kW. Den faktiska strömförbrukningen beror dock på balens densitet, men kommer ofta att vara ca 30-50 % av den nominella  förbrukningen.

Volos balöppnare är i drift med en kapacitet på 20 T/timme för huvudpannan och 40 T/timme för sekundärpannan. Fabriken är alltså fullt kapabel till också att hålla sig till framtida ambitiösa substitutionssatser.

Download case här.

Läs mer om ballöppnare här

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev