Redwave PMCS - ReTec

De enskilda sorteringsstegen analyseras permanent för att kontinuerligt övervaka och optimera den kompletta sorteringsprocessen.

 1. REDWAVE specifikationer
 2. Belastning på hela REDWAVE
 3. Belastning på varje kanal i REDWAVE
 4. Signal för att minska/öka inmatningen, för att få REDWAVE till normal belastning
 5. REDWAVE visar 25, median och 75 mätpunkter. Om värdena ligger utanför intervallet är ingångsmaterialets storlek inte korrekt.

Redwave PMCS – Processövervakning och styrsystem för glas/plast/papper/trä/metall/minerale

Processövervakning och styrsystem

För kontinuerlig övervakning och kontroll av den kompletta sorteringsprocessen

Fördelar

 • Garanterat optimal prestanda av sorteringsprocessen och återhämtning av högkvalitativa återvunna produkter
 • Automatiserad kvalitetskontroll av högvolymprover eller strömmar
 • Kontinuerlig produktanalys (kornstorlek, vikt, färgfördelning)
 • Kvalitetssäkring och kvalitetskontroll redan under sorteringsprocessen
 • Tydligt strukturerad grafik
 • Varningsmeddelande om riktmärken är bristfälliga eller överskridna 

Om en av siffrorna är över eller under ett visst tröskelvärde skickas en varning eller en begäran om åtgärd till anläggningskontrollsystemet. 

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev